Kullanıcı ve Satış Hizmeti Sözleşmesi ile Sözleşme Hakkında Bilgilendirmeler

Son Güncelleme Tarihi: 10.04.2018


TÜM MADDELERİ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. SÖZLEŞME’Yİ KABUL ETTİĞİNİZDE YAHUT HİZMETLERİMİZİ KULLANDIĞINIZDA, YANİ BÖYLELİKLE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA BİR “KULLANICI” OLDUĞUNUZDA BU SÖZLEŞME’DEKİ TÜM HÜKÜMLERİN HER BİR SATIRINI OKUDUĞUNUZU, DEĞERLENDİREREK TAMAMEN ANLADIĞINIZI, HÜKÜMLERE VAKIF OLDUĞUNUZU VE BU HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLACAKSINIZ. SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN İŞ VE İŞLEMLER MUKİM OLDUĞUNUZ HUKUK DÜZENİNDE KULLANIMI SINIRLANDIRILMIŞ YAHUT YASAKLANMIŞ İŞLERDENSE VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE REGÜLASYON ALTINDA İSE BU REGÜLASYONLARA UYGUN OLARAK SÖZLEŞME’DEN YARARLANMAK VEYA YARARLANMAMAK MÜNHASIRAN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. GIGDATA AKSİ HERHANGİ BİR DURUMDAN SORUMLU TUTULAMAZ.


Kullanıcı, bu sözleşmeden yararlanarak, mülkiyeti ve kontrolü tamamen Gigdata Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Gigdata”) ait [coiny.io] internet sitesini (“İnternet Sitesi”), Android ve iOS mobil uygulamalarını (“Mobil Uygulama”), bu platformlardan sağladığı ve aşağıda detaylı olarak izah bulan kripto para alma, satma, kullanma, saklama ve yönetme hizmetlerini (topluca “Gigdata Hizmetleri”) kullanabilir. Sözleşme, geçerli Ekleri ve İşlem Belgeleri, bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak Kullanıcı ve Gigdata arasındaki sözleşmenin ve anlaşmanın tamamını oluşturur (“Sözleşme”).


Kripto Para Nedir?

Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir.1 KRİPTO PARALARLA İŞLEM YAPMADAN ÖNCE GEREKLİ ARAŞTIRMAYI VE RİSK ANALİZİNİ YAPMAK, KULLANICI OLARAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

Kripto Para Cüzdanı Nedir?

Kripto para adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto paralar adresler arasında transfer edilir. Kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. KRİPTO PARA CÜZDANINIZA İLİŞKİN HİÇBİR BİLGİYİ HİÇBİR KİMSEYLE KESİNLİKLE PAYLAŞMAMALISINIZ. KRİPTO PARA CÜZDANLARI İLE İŞLEM YAPMADAN ÖNCE GEREKLİ ARAŞTIRMAYI VE RİSK ANALİZİNİ YAPMAK, KULLANICI OLARAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.


Kayıt İşlemi ve Hesap Açılışı

Kullanıcı’nın 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı olarak siz, işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. Gigdata, herhangi bir zamanda Kullanıcı olan hesap sahibinin yahut Kullanıcı’ya ait hesapla işlem yapan kişinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya herhangi bir anda 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan re’sen sorumludur. Gigdata, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.


Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da hesap sahibi olabilmek için bir üyelik formu doldurur. İşlem yapmak isteyen Kullanıcı, kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Aksi takdirde Gigdata’nın işlem yapmama veya hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.


Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Gigdata Hizmetleri’ni sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. Gigdata, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

Kullanıcı’nın, Gigdata Hizmetleri’nden yararlanabilmek için öncelikle Mobil Uygulama’yı indirmesi gerekmektedir. Mobil Uygulama indirildikten sonra Kullanıcı, kendisine sağlanan yönlendirmelere uyarak aşağıdaki bilgileri doldurup üyeliğini oluşturacaktır. (“Üyelik”)

Gigdata, Kullanıcı’nın üyelik işlemleri sırasında;İşbu madde altında, Gigdata tarafından, sunulan Gigdata Hizmetler’i kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bildirim kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kimlik doğrulaması için ön ve arka nüshasının fotoğrafı çekilen kimlik belgesi “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak, aşağıda yer alan diğer tüm bilgiler ise “kişisel veri” olarak tanımlamaktadır. Kullanıcı tarafından Üyelik esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki veriler toplanmaktadır:


 1. İsim, e-posta, telefon numarası şifre oluşturma,

 2. SMS doğrulaması,

 3. PIN doğrulaması,

 4. Kimlik Doğrulaması (kimlik belgesinin ön ve arka nüshasının fotoğrafları, Kullanıcı’nın öz çekim görüntüsü)

 5. Adres doğrulaması (Adrese ve kimliğe ait bir fatura fotoğrafı),

Kullanıcı, yukarıdaki bilgileri sağlayıp gerekli doğrulama aşamalarını geçtikten sonra oluşturduğu Üyeliği ile Gigdata’ya ait [coiny.io] İnternet Sitesi’nde, IOS uygulamasında veya Android uygulamasında ana ekrana geçebilecek ve Gigdata Hizmetleri’ne, Gigdata hesabı (“Gigdata Hesabı”) ile erişim sağlayabilecektir.

Gigdata, Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Gigdata tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni veriler, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’dan faydalanabilmesi, Gigdata Hizmetleri’nin sağlanması, iyileştirilmesi, ve amaçlarının en maksimum yarar doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi, Gigdata Hizmetleri’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Gigdata veya 3. Kişi/Kuruluşlara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, Kullanıcı’lara promosyonlar sağlanası ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilecektir.

Bu bahisle Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında; GIGDATA’YA SAĞLAMIŞ OLDUĞU “ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER” İLE DİĞER HER TÜRLÜ “KİŞİSEL VERİLER”İN İŞLENMESİNE, KULLANILMASINA, AKTARILMASINA, TÜRKIYE’DE İŞLENEREK VEYA TÜRKİYE DIŞINDA İŞLENIP MUHAFAZA EDİLMEK ÜZERE, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUSUSUNDA YETERLİ KORUMA BULUNAN ÜLKELERE VE/VEYA YETERLİ KORUMA BULUNMAYAN ÜLKELER İÇİN, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULMAK SURETİYLE, YURT DIŞINA AKTARILMASINA AÇIKÇA ONAY VERDİĞİNİ KABUL BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

Kullanıcı, Gigdata Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için Gigdata’ya kendisine ait geçerli bir telefon numarasını temin etmesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın bu numarası kimlik doğrulama prosedürleri kapsamında kullanılacaktır. Kullanıcı, Gigdata Hizmetleri’nin bir parçası olarak Gigdata’dan ticari ve/veya bilgilendirme amaçlı SMS mesajları almayı kabul etmektedir. Kullanıcı, Gigdata’ya kendisine ait geçerli bir telefon numarası paylaşmaması durumunda Gigdata Hizmetleri’ne erişimi kısıtlanabileceğini kabul eder. Bununla birlikte Gigdata, Kullanıcı’nın geçersiz bir telefon numarası yahut VOIP teknolojisi kullanarak bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınması durumunda Kullanıcı’nın Gigdata Hesabı’nı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın askıya alabilir yahut kullanımını kısıtlayabilecektir. Kullanıcı bu madde hükmüne uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Veri Güvenliği ve Sahipliği

Gigdata, Kullanıcı tarafından üyelik işlemleri sırasında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler (kimlik belgesi) ile diğer her türlü kişisel verilerini (adını, soyadını, telefon numaralarını, vb.), kanunen yetkili kılınan kişi kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere; Kullanıcı’nın açıkça rızasını almadan Kullanıcı dışındaki şahıs ya da kişi/kuruluşlarla paylaşmayacak ve işbu Sözleşme haricindeki amaçlar için kullanmayacaktır.


Gigdata işlediği Kullanıcı’ya ait özel nitelikli ve diğer her türlü kişisel veriyi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca yasal olarak öngörülen süreler ve işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edecek, belirtilen süreler geçince söz konusu kişisel verileri re’sen veya ilgili veri sahibinin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirerek kullanacaktır.


Kullanıcı, Gigdata’ya başvurarak özel nitelikli kişisel veriler ile diğer her türlü kişisel verilerin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


Güvenlik Tedbirleri

Kullanıcı kendi hesap güvenliğini sağlamak zorundadır. Bununla birlikte Gigdata, Kullanıcı’nın hesap güvenliğini sağlayabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasını önermektedir:


 1. Güçlü bir şifre kullanılması,

 2. Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması,

 3. Gigdata Hizmetleri için kullanılan şifrenin başka bir platformda kullanılmaması.

İnternet Sitesi’ne üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından Kullanıcı münferiden sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Gigdata servislerinin kullanılması halinde Gigdata’ya hiçbir sorumluluk atfedilemeyecektir.


Gigdata Hizmetleri ve Ücretlendirme

GIGDATA HİÇBİR ŞEKİLDE KRİPTO PARA’NIN DEĞERİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. KRİPTO PARA BİRİMLERİ İLE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMANIN GETİRDİĞİ BELLİ BAŞLI RİSKLER VARDIR. KULLANICI İŞBU SÖZLEŞME’NİN KABUL EDİLİP ONAYLANMASI İLE KRİPTO PARA BİRİMLERİ İLE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMANIN GETİRECEĞİ RİSKLERİNİ ANLADIĞINI VE BU İŞLEMLERİN SEBEP OLDUĞU YA DA OLABİLECEĞİ MUHTEMEL ZARAR VE ZİYANLARDAN GIGDATA’YI SORUMLU TUTMAYACAĞINI BEYAN VE TAAHHÜT EDER. FİYAT DEĞİŞİMLERİNDEN OLUŞAN KÂR VE ZARARLARDAN KULLANICI SORUMLUDUR. KULLANICI, BİR KAYIP YA DA ZARAR YAŞAMASI DURUMUNDA GIGDATA’DAN HİÇBİR HAK TALEP EDEMEZ.


Gigdata, dilediği zaman uygun gördüğü şekilde herhangi bir bildirim yapmaksızın ve herhangi bir sınırlama olmaksızın yeni Kripto Para cinslerini Kullanıcı’lara sunabilir, Kullanıcı’lar, Gigdata tarafından ileride kullanıma açılabilecek olan diğer Kripto Para’ları kullanmak istemeleri durumunda Sözleşme’deki koşullar çerçevesinde doğrudan kullanabileceklerdir.


Gigdata Hizmetleri

Kullanıcı, Gigdata Hizmetleri kapsamında Bitcoin ve benzeri kripto para cinsleri üzerinden aşağıdaki işlemleri, İnternet Sitesi’nde belirlenen günlük ve aylık limit doğrultusunda gerçekleştirilebilecektir. Gigdata, tüm bu hizmetleri karşılığında Kullanıcılarından kendi belirlediği ya da belirleyeceği oranlar üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahip olup, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına haizdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeye kabul ve onay vererek Gigdata tarafından belirlenen işlem ücretlerinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.


 1. Kripto Para Alım-Satım

Kripto para cinslerinin alım-satımını yapabilmek için üye girişinden Gigdata Hesabı’nıza ulaştıktan sonra istediğiniz kripto para cinsine ait “al” ve “sat” düğmelerine tıklamanız yeterlidir. Kullanıcı, “al” düğmesine bastıktan sonra kripto para ücretini gösteren ve bu ücret karşılığında talep edilen miktarda ve cinsteki kripto parayı satın alma imkanını sağlayan ekran ile karşılaşacaktır. Kripto paralardan almak istediğiniz zaman, talep edilen toplam kripto para alım ücretinin öncesinden Gigdata Hesabı’nızda mevcut olması gerekmektedir. Alım işleminin sonunda satın almak istediğiniz kripto para cinsinin ücreti Gigdata Hesabı’nızda mevcut bakiyeden mahsup edilecek ve alınan kripto para cinsi ya da cinsleri Kripto Para Cüzdanı’nıza aktarılarak saklanacaktır. Kripto paraları sattığınız zaman yukarıda anlatılan işlemin tam tersi işlem gerçekleştirilecektir. Buna göre satmak istediğiniz kripto para türünün miktarı Kripto Para Cüzdanı’nızdan alınacak, ilgili kripto paranın işlem gördüğü ücret ise Gigdata Hesabı’nıza aktarılacaktır.


 1. Türk Lirası Yatırma-Çekme

Kullanıcı banka hesabından Türk Lirası yatırıp çekebilmektedir. Banka hesabından Türk Lirası yatırma işlemleri için, uygulamada her kullanıcıya kendisine özel bir tanımlama numarası (ID) verilmektedir. EFT/Havale talimatında ve/veya online ödeme sistemlerinin entegrasyonu sonucunda sağlanacak arayüzden de bunu işlem açıklaması olarak girmesi mutlaka gerekmektedir. Kullanıcı işbu madde kapsamındaki para yatırma ve çekme işlemlerini 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca sayılan ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla da gerçekleştirebilecektir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen işlemler için, zaman zaman tek taraflı olarak Gigdata tarafından değiştirilebilecek bir günlük bir de aylık işlem limiti olacaktır.


 1. Türk Lirası Yatırma

Kullanıcı kendisine özgülenmiş Gigdata ID’sini açıklama kısmına yazarak para yatırır. Limiti aşan işlem, aşılan limit kadar değil bütün olarak 3,00 (ÜçTürkLirası) Türk Lirası EFT ücreti kesilerek geri gönderilir.

Tanımlanmayan ID: Eğer birisi işlem açıklaması yazmaksızın veya yanlış yazarak para gönderirse 3 Türk Lirası EFT ücreti kesilerek parası iade edilir.

 1. Türk Lirası Çekme

Kullanıcı, Gigdata Hesabında mevcut Türk Lirası bakiyesini aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek, İnternet Site’de belirtilen limitler kapsamında şahsi banka hesabına aktarabilecektir. Gigdata, her bir Türk Lirası çekme işlemi için Kullanıcı’dan 3 Türk Lirası işlem ücretini Kullanıcı’nın Gigdata Hesabı’ndan mahsup edecektir.

Kullanıcı, aşağıdaki işlemleri yaparak bu işlemi gerçekleştirebilecektir:

Limit dışındaki işlemler sistemsel olarak mümkün olmayıp Gigdata tarafından yerine getirilmeyecektir. Kullanıcı bu durumu bilerek ve gözeterek hareket etmelidir.

 1. Kripto Para Yatırma-Çekme


 1. Kripto Para Yatırma:

Kullanıcı kendisine özel bir ya da birden fazla Kripto Para Cüzdanı yaratabilirler. Buna göre Kullanıcı Gigdata üzerinde yarattığı Kripto Para Cüzdanı’na istediği kripto para türünü yatırabilir. Ancak Kullanıcı, yatırdığı kripto paraları sadece saklayabilecek olup, Gigdata üzerinden Türk Lirası’na çevirip parayı çekemez.


 1. Kripto Para Çekme:

Kullanıcı Gigdata üzerinde sahip oldukları Kripto Para Cüzdanı’ndan başka bir kripto para adresine kripto para gönderebilir. Gigdata, bu işlem için Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Gigdata tarafından belirlenecek bu ücret tutarı yapılmak istenen işlemden önce Kullanıcı’ya bir bilgilendirme sayfası kapsamında bildirilecek ve Kullanıcı’nın onayı ile devam edilmesi durumunda Kullanıcı’nın Kripto Para Cüzdanı’ndan işlem ücreti mahsup edilecektir.


Kripto Para Transferleri ve Transfer Gecikmeleri

Gigdata Hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya ait Kripto Para’ların, güvenli bir şekilde muhafazasını temin etmek amaçlı Gigdata’nın birden çok güvenlik katmanı ve önlemi bulunmaktadır. Bu sebeple, Gigdata dışında farklı bir platforma önemli miktarlarda kripto para transferleri normal kripto para işlemlerinden daha uzun sürebilmektedir. Kullanıcı, Gigdata dışında farklı bir platforma önemli miktarda kripto para transferi yapmak istediğinde gecikmeler yaşanabileceğini ve normal kripto para işlemlerine göre daha uzun süreceğini kabul eder.


İşlem Ücreti Değişiklikleri

Gigdata Sözleşme kapsamında Gigdata Hizmetleri için belirlenen işlem ücretlerinin miktarlarını artırma, değiştirme veya ek ücretler talep etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Gigdata, Kullanıcı’ya en az 10 gün önce bildirimde bulunmak koşuluyla bu değişiklikleri başkaca herhangi bir bildirim, onay yahut icazete gerek kalmaksızın uygulayabilecektir.


Vergi Yükümlülükleri

Kripto Para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur. Gigdata, Kullanıcı’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.


Fikri Mülkiyet Hakları

Gigdata tarafından sunulan Gigdata Hizmetleri ve buna bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Gigdata’dır. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı -üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç- Gigdata’ya aittir. Gigdata, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.


Tavsiye Yasağı ve Sorumsuzluk Beyanı

Gigdata hiçbir zaman Kullanıcı’ya piyasa hakkında genel bilgiler dışında kalan, öneri niteliğinde tavsiye vermez. Buna göre Gigdata, Kullanıcı’ya ne tür yatırım yapması gerektiği konusunda bir danışmanlık hizmeti vermemektedir. Gigdata Hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya sağlanabilecek olan bilgiler, salt genel piyasa bilgileridir. Kullanıcı, hiçbir şekilde Gigdata tarafından sağlanan bu bilgiler doğrultusunda hareket etmesi sebebiyle Gigdata’dan bir hukuki talepte bulunamaz. Kullanıcı, yapacağı yatırımlar kapsamında vereceği karar ve yapacağı işlemlerin tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendisi tarafından verilecek olan karar ve yapılacak işlemler sebebiyle herhangi bir zarara uğraması durumunda Gigdata’dan her ne nam altında olursa olsun hukuki talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


GIGDATA, KENDİSİ TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERİN KULLANICI YOLUYLA HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ TARAFINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARLA İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, PERFORMANS, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜLÜ OLSUN, HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ VERMEZ. TÜM İÇERİKLER KULLANICIYA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. GIGDATA, İÇERİKLERİN KULLANILMASINDAN DOĞABİLECEK KÂR KAYIPLARINDAN YA DA MENFİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. GIGDATA TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERDE, HERHANGİ BİR KİŞİYE / KURUMA / ŞİRKETE / MARKAYA YAPILAN ATIF, BU KİŞİLERİN / KURUMLARIN / ŞİRKETLERİN / MARKALARIN PİYASA DEĞERLERİNE, ÇEŞİTLİ KRİTERLERDEKİ SIRALAMALARINA, MARKA DEĞERLERİNE ETKİ YAPACAK VEYA HİSSE SENETLERİNİN SATIN ALINMASINA, SATILMASINA VEYA ELDE TUTULMASINA YÖNELİK BİR TAVSİYE DEĞİLDİR.


Kullanıcı’nın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Kullanıcı, Kripto Para ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumları tarafından yapılan ve ileride yapılabilecek olan tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.


Kullanıcı tarafından Gigdata Hizmetleri’nin hukuka aykırı saik ve amaçlar doğrultusunda kullanılması durumunda Kullanıcı, bu sebepten doğabilecek tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumlu olacaktır. Kullanıcı, bu hususta Gigdata’yı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun biçimde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Mevzuata aykırı kullanım halinde Gigdata, Kullanıcı’nın Gigdata Hesabı’na kısıtlılık koyarak Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hak ve yetkisine sahip olacaktır. Bu durum, hiçbir şekilde gizliliğin ihlali olarak nitelendirilmeyeceği gibi, Gigdata’nın sorumluluğunu da doğurmaz.


Gizlilik

Gigdata, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini açık rızası olmaksızın üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcı’ya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

Gigdata, Kullanıcı’ya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Gigdata’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. Gigdata, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

Gigdata, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde iş birliği yapabilir. Gigdata bu iş birliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacak, Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar da sunacaktır.

Gigdata, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcı’nın bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Gigdata sorumlu değildir.

Gigdata, Kullanıcı’ya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Gigdata sorumlu tutulamaz.

Sınırlandırılmış Sorumluluk

Gigdata, Gigdata’nın lisans verenleri ve varsa alt yüklenicileri, hiçbir durumda ve zamanda Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında maddelerinden kaynaklanan veya bağlantılı olan, Gigdata Hizmetleri’nin performansı veya operasyonları sebebiyle Kullanıcı’nın Gigdata Hizmetleri’ne sınırlı veya hiç erişim sağlayamaması, Gigdata Hizmetleri’ni kullanamaması, cihazına virüs bulaşması ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek dolaylı zararlarından (kar kayıpları, kullanım kayıpları, bilgi ve veri kayıpları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

YUKARDA BELİRTİLEN HUSUSLARA İLAVETEN, SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK VE KULLANICI TARAFINDAN TALEP EDİLEBİLECEK OLAN DOĞRUDAN ZARARLAR DA SADECE VE SADECE KULLANICI’NIN, GIGDATA HİZMETLERİ İÇİN O ZAMANA KADAR ÖDEDİĞİ TOPLAM HİZMET BEDELİNE (İŞLEM ÜCRETİLERİ DAHİL) TEKABÜL EDECEK TUTARDA OLABİLECEKTİR. KULLANICI, GIGDATA HİZMETLERİ’NDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARI OLMASI DURUMUNDA ANCAK VE ANCAK BU MADDE KAPSAMINDA BELİRTİLEN SINIRI KADAR TAZMİN HAKKI OLDUĞUNU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.


Uyuşmazlık Çözümü

Sözleşme, Türk hukuku mevzuatına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Ayrılabilirlik

Bu Sözleşme’nin hangi sebepten olursa olsun herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmünün bir kısmının geçersiz veya infaz edilemez addedilmesi halinde, söz konusu hüküm yok farz edilecek ve herhangi bir geçerliliği veya etkisi olmayacaktır.


Değişiklik

Gigdata, Gigdata Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, teknolojik değişiklikler veyahut başkaca herhangi bir sebep dolayısıyla Sözleşme hükümlerine tek taraflı değişiklik yapma hakkını haizdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, Gigdata Sözleşme’de öngörülen değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirmek zorunda değildir. Buna karşılık Gigdata, işbu Sözleşme’nin başında Sözleşme’nin son güncellendiği tarihi belirtecektir. Kullanıcı, bu tarihten sonra Gigdata Hesabı’nı kullanmaya devam etmesi durumunda değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın, değişiklikleri kabul etmemesi durumunda derhal Gigdata Hizmetleri’ni kullanmayı durdurması gerekmektedir.


Yürürlük

İşbu Sözleşme, Gigdata tarafından İnternet Sitesi’nde ilan edilerek yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.


KULLANICI, GIGDATA HİZMETLER’İNİ ALMAK ÜZERE ÜYE OLDUĞUNDA İŞBU SÖZLEŞME’NİN TÜM MADDELERİN TAMAMINI OKUYUP ANLADIĞINI, SÖZLEŞME’Yİ TÜM MADDELERİYLE BİRLİKTE BİR KÜL OLARAK ONAYLADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. BU SÖZLEŞME’Yİ KABUL ETMEYEN, ANCAK SÖZLEŞME’Yİ ONAYLAYARAK ÜYE OLAN KULLANICI’LARIN GIGDATA HİZMETLER’İNDEN FAYDALANMAMASI GEREKMEKTEDİR. AKSİ BİR DAVRANIŞTA GIGDATA’YA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK ATFEDİLMEYECEKTİR.


1 Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporundan alınmıştır.